Responsive image

Akreditované programy


Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová získal akreditaci na dva vzdělávací programy. Pro bližší informace a konkrétní termíny konání sledujte naše internetové stránky nebo volejte telefonní číslo 777 292 218 paní Iveta Mutlová

 

Keramika snadno a hravě

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Určen: pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé ve speciálních školách, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Hodinová dotace: 10 hodin

Cíl: Pedagogové budou znát základy práce s keramickou hlínou za využití různých technik. Seznámí se se speciálními pomůckami, které využijí při výrobě keramických předmětů. Během druhého setkání se naučí správně používat engoby, barvítka, oxidy a glazury při zdobení již hotových výrobků. Účastníci si ověří získané vědomosti na praktických činnostech.

Místo konání: budova DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová

Doklad: absolvent získá osvědčení

 

Scrapbooking – alba, přání, notýsky

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Určen: určeno pro učitele ZŠ, vychovatele ŠD, DD, DDM

Hodinová dotace: 4 hodin

Cíl: Pedagogové budou znát práci výroby alb, přání a notýsků technikou scrapbooking. Seznámí se a využijí pomůcky např. vyřezávací a embosovací stroj Big shot, razítka, vázací stroj na kovovou vazbu Cinch. Na konci semináře bude vytvořen jeden z uvedených výrobků.

Místo konání: budova DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová

Doklad: absolvent získá osvědčení

 

 

Originální potisk textilu

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Určen: určeno pro učitele ZŠ, vychovatele ŠD, DD, DDM

Hodinová dotace: 5 hodin

Cíl: Pedagogové budou znát postup přenesení na textil (tričko, taška…) vlastního obrázku nakresleného na papír.

Na konci semináře budou mít pedagogové originálně potisknuté tričko a tašku.

Představení programu – úvod – 0,5 hodiny

1. část (tričko) -  razítkování (pozadí - podklad) – 0,5 hodiny

- přenesení obrázku (zpracování vlastního obrázku na papíru,

tupování) – 1,5 hodiny

          - domalování obrázku a dozdobení konturování - 0,5 hodiny

2. část (taška) – samostatná práce na tašce využití všech uvedených postupů v 1. části pod dohledem lektora – 1,5hodiny

Vyhodnocení, zpětná vazba – 0,5 hodiny

Místo konání: budova DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová

Doklad: absolvent získá osvědčení

© 2024 ddmkamarad.eu, ddmonline.cz