Evropský sbor solidarity

 

Evropská dobrovolná služba v České Třebové

 

EDS 2021/2022

Karinny Lemos z Brazílie (26. 3. 2021 - 15. 1. 2022)

 

EDS 2020/2021

Gianmaria Concetti z Itálie (26. 1. 2020 – 29. 6. 2020)

Sabina Toktamysheva z Kazachstánu (23. 8. 2020 – 31. 10. 2020)

Sennur Baltas z Turecka (27. 10. 2020 - 24. 5. 2021)

 

EDS 2018/2019

Kevin Rault z Itálie

Francesca Carrieri  z Francie

 

EDS 2017/2018

Dolores Gambale z Itálie

Orlane Brouillet z Francie

 

EDS 2016/2017

Gabriel Navarro ze Španělska

Simona Chiusolo z Itálie

 

EDS 2015/2016

Ana Almeida z Portugalska

Anna Rakoto z Francie

Nuria Castells ze Španělska

 

Základní informace

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

 

V rámci programu jsou podporovány tyto projekty a aktivity:

 • Dobrovolnické projekty;
 • Dobrovolnická partnerství;
 • Stáže a pracovní místa;
 • Solidární projekty.

 

Termíny předkládání žádostí jsou:

 1. 11. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektového období 1. 5. 2020 - 30.9.2020)
 2. 30. dubna 2020, 12:00 hodin bruselského času  (pro začátek projektového období 1 .8. 2020 - 31. 12. 2020)
 3. 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektového období 1. 1. 2021 - 31. 5. 2021)

Další informace o programu naleznete také na stránkách Evropské komise včetně odkazů na online formuláře žádostí, Příručku programu a kalkulátoru cestovních vzdáleností. K orientaci jistě pomůžou i často kladené otázky. 

 

Na stránkách Evropského sboru solidarity naleznete zejména přihlašování do Databáze Evropského sboru solidarity pro zájemce o účast i zapojené organizace, další informace a zajímavé odkazy.

 

Jaké organizace se mohou do aktivity zapojit?

Uskupení z programových zemí či Sousedních partnerských zemí, které jsou:

 • NNO
 • NNO na evropské úrovni
 • sociální podniky
 • místní, regionální, národní veřejný orgán
 • neformální skupina mladých lidí

 

 

Dobrovolnické činnosti (EDS)

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

 

Co je cílem?

Cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

Požadovaná kritéria:

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

Typy aktivit Dobrovolnických činností / EDS

A) Individuální

zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

B) Skupinová

umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

 

Financování:

 

Cestovní náklady: 7 pásem – dle online kalkulátoru

Organizační podpora: 17 EUR/den (pro aktivity v ČR)

Individuální podpora (kapesné) 5 EUR/den (pro aktivity v ČR)

Jazyková podpora: OLS/150 EUR na účastníka u aktivit delších než 2 měsíce

Speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením

Mimořádné náklady (víza a náklady spojené se získáním víz, očkování, posílené mentorství, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, ubytování a stravování na APV, vysoké cestovní náklady)

Náklady na doplňkové aktivity: maximálně 80% uznatelných nákladů, pouze u strategické EDS

Krátkodobé Dobrovolnické činnosti / EDS (od 2 týdnů do 2 měsíců) 

 

pro mladé s omezenými příležitostmi nebo pro skupiny nad 10 dobrovolníků

denní sazby pro organizační a individuální podporu

Od roku 2018 nelze zažádat o finanční podporu v rámci Erasmus+ pro aktivitu Evropská dobrovolná služba (EDS). EDS byla nahrazena aktivitou Dobrovolnické činnosti.

C) Strategická EDS (informace pouze pro běžící projekty z 2. kola Výzvy 2017)

pro projekty se systémovým dopadem na místní, regionální, národní, nebo evropské úrovni

trvání projektu 12 – 36 měsíců (délka aktivity: 2 týdny – 12 měsíců)

doplňkové aktivity -  job shadowing, setkání, workshopy, konference, semináře, školení, coaching atd.

flexibilní žádost o grant, výpočet grantu na základě průměrných nákladů

 

Evropský sbor solidarity (nově vznikající program)

nová iniciativa EU

mladí lidé budou mít příležitost zapojit se do nejrozmanitějších solidárních činností zaměřených na řešení problematických situací v celé EU

Dobrovolníci účastnící se vašeho projektu by přednostně měli být vybíráni z databáze Evropského sboru solidarity. Do databáze můžete vstoupit po přihlášení do administrace databáze Akreditovaných organizací EDS na: http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

 

Jak se stát dobrovolníkem

Jak to udělat

Zaregistrujte se do databáze Evropského sboru solidarity: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs. Po registraci vás mohou začít kontaktovat první akreditované organizace Dobrovolnických činností/Evropské dobrovolné služby s nabídkou místa.

Zároveň si vyberte českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv. vysílající organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou službu/činnost a být s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí.

Dům zahraniční spolupráce, Odbor pro mládež není vysílající organizací, funguje pouze jako grantová agentura, která projekty EDS financuje a dohlíží na jejich kvalitu.

Vysílající organizaci si vyhledejte v Databázi EDS na http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs.

Ve formuláři zadejte: Country:Czech Republic, Type of accreditation:Sending organisation. Vyberte si jednu z organizací a kontaktujte ji. Kontaktní informace najdete na konci profilu vybrané organizace.

Koordinátorovi organizace, kterou jste si vybral/a oznamte, že byste chtěl/a jet na Dobrovolnickou činnost/EDS a požádejte, aby vám pomohl s vysláním. Pravděpodobně se s vámi bude chtít sejít a dojednat podrobnosti osobně.

Stejným způsobem můžete v databázi vyhledat zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete dobrovolnictví vykonávat. V databázi můžete vyhledávat podle země nebo tématu, v tomto případě Type of accreditation: Receiving organisation.

Dobře si rozmyslete typ činnosti, kterému se chcete během EDS věnovat a pokuste se podlě něj vyhledat vhodnou hostitelskou organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok a je důležité, abyste vykonával/a činnost, která vás bude bavit.

Máte-li už jasno, zašlete hostitelské organizaci na kontaktní e-mail svůj životopis a motivační dopis (na něm si dejte záležet, podle něj si organizace dobrovolníka vybírá a nezapomeňte uvést své registrační číslo z databáze Evropského sboru solidarity), nebo do organizace  přímo zavolejte.

Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající organizace. Organizace poté podají žádost o grant k národní agentuře. Uzávěrky pro podání žádostí jsou tři za rok. Když bude žádost schválena, váš projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když podáváte žádost k 26.dubna, vaše Dobrovolnická činnosti/EDS může začít nejdříve 1. srpna.

Příprava na Dobrovolnickou činnost/EDS

Až bude váš projekt schválen, vysílající organizace Vám následně poskytne předodjezdovou přípravu, která Vás seznámí se všemi  informacemi nezbytnými pro úspěšné zahájení Vaší EDS. Dozvíte se o také projektovém cyklu, o rolích jednotlivých aktérů projektu EDS, zohledněna by měla být specifika Vašeho projektu, stejně tak by měla být diskutována Vaše očekávání a cíle. Také Vám bude poskytnut Infokit shrnující klíčové informace o EDS a seznamující s certifikátem mládeže Youthpass.

Nebo se můžete zúčastnit předodjezdového školení pořádaného Domem zahraniční spolupráce. To je vedené neformálními metodami(tzn. žádné přednášky, powerpointy apod.), můžete si na něm promluvit s ostatními dobrovolníky, kteří odjíždí, a také s někým kdo má EDS už za sebou a může se podělit o své zkušenosti. Školení vedou zkušení školitelé, kteří sami EDS absolvovali, nebo již několik let pracují s dobrovolníky. Zde se dozvíte vše, co ještě potřebujete před cestou vědět (a třeba jste se báli zeptat).

A pak už následuje samotná dobrovolnická aktivita.