Responsive image

Pardubický kraj


Aktivity Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová byly podpořeny dotací Pardubického kraje z Podprogramu D: Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže ve výši 15 000 Kč.

Finanční prostředky byly použity na pronájmy tělocvičen a materiál pro tisk na 3D tiskárně.