Školní soutěže / ZO, SOČ

Zeměpisná olympiáda

Aktuální informace o vyhlášení Zeměpisné olympiády pro školní rok 2020/2021 najdete pod tímto odkazem:

https://www.zemepisnaolympiada.cz/_soubory/_aktuality/236.pdf