Responsive image

Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová


Půdní vestavba DDM Kamarád, Česká Třebová

Projekt řeší kapacitní a provozní problémy při volnočasovém vzdělávání DDM Kamarád, Česká Třebová. DDM Kamarád nabízí desítky různě zaměřených vzdělávacích aktivit. V roce 2016 se těchto aktivit účastnilo více než 700 dětí.

O vzdělávací aktivity a programy je dlouhodobě velký zájem. Stávající prostory DDM Kamarád jsou ovšem v rámci budovy v ulici Sadová omezeny a neumožňují výrazněji rozšířit počet dětí v rámci jednotlivých aktivit a také neumožňují zakládat nové programy a kroužky pro děti. Důsledkem je, že aktivit, které v rámci zájmového vzdělávání odpovídají několika klíčovým aktivitám IROP, se účastní méně dětí, než jaká je poptávka a než kolik pracovníci DDM mohou nabídnout.

Předmětem projektu rozšíření prostor DDM Kamarád o půdní vestavbu, zvýšení kapacity budovy a vytvořit podmínky pro nové vzdělávací aktivity. Cílem projektu je rozšířit nabídku vzdělávacích programů a zpřístupnit je širokému okruhu dětí, mj. také dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V rámci projektu bude také vybudován nový bezbariérový výtah, který umožní navštěvovat vzdělávací programy také dětem se zdravotním handicapem.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.