Responsive image

Obec přátelská seniorům


Obec přátelská rodině a seniorům 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí i pro letošní rok vypsalo soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. Naše město Česká Třebová ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová se zapojilo do této soutěže a získalo ocenění ve III. Kategorii – tj. pro obce s počtem 5 001 – 18 000 obyvatel.

V úterý 20. června proběhlo slavnostní ocenění vítězů soutěže v Kaiserštejnském paláci v Praze. Zástupci města převzali z rukou ministra práce a sociálních věcí symbolický šek na 682 104 Kč.

Částka bude použita na podporu Univerzity třetího věku, olympiádu seniorů, spolupráci s Domovem pro seniory a další aktivity.

Univerzita třetího věku probíhá již od roku 2016. Jedná se o nabídku volnočasových témat pro seniory – začali jsme nabídkou sedmi kurzů a měli jsme 50  účastníků. Nyní nabízíme 18 kurzů a účastníků máme na 150. Důvodem realizace tohoto projektu je smysluplné naplnění volného času seniorů a zároveň jejich vzdělávání v oblastech, kde své vzdělání potřebují rozšířit. V průběhu prázdninových měsíců dochází k vytvoření nabídky, realizace pak začíná v měsíci říjnu. Kurzy jsou ukončeny v dubnu. Na závěr účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Z kurzů malby, kresby a další rukodělných kurzů bude uspořádána výstava pro širokou veřejnost, kde budou prezentovány výroby účastníků.

Přednášky pro seniory zaměřené na bezpečnost, zdravý životní styl, s cestopisnou tematikou – doplnění pro ty, kteří nechtějí navštěvovat UTV v pravidelné činnosti. Důvodem realizace je dát možnost se vzdělávat i těm seniorům, kteří z jakýchkoli důvodů nemohou navštěvovat pravidelnou nabídku zájmové činnosti. Tyto přednášky budou propagovány formou letáků a za spolupráce místního svazu důchodců.

Chceme propojit DDM a Domov pro seniory formou pravidelných vystoupení pro seniory, účast jednotlivých výtvarných a keramických kroužků se zapojením seniorů. Snad jen doplnění, že nabízenými aktivitami dojde k rozptýlení mnohdy jednotvárného života seniorů. V podzimním období uspořádání pěveckého, hudebního a tanečního vystoupení v Domově pro seniory na cca 45 minut. Zúčastněné kroužky – flétna, klávesy, divadelní kroužek, taneční kroužek. Na závěr předání drobných dárečků od dětí z výtvarných kroužků. Dále návštěva keramického kroužku a kroužku Arte v Domově pro seniory – práce seniorů společně s dětmi na zadaném tématu. Výrobky pak seniorům zůstanou.

Olympiáda seniorů – sportovní aktivity s ohledem na věkovou skupinu koncipovanou do soutěžních disciplín a rozdělení do kategorií s ohledem na věk a pohlaví. Místní svaz seniorů již s touto aktivitou má zkušenosti v rámci měst Pardubického kraje. Důvodem realizace olympiády je dát možnost organizace i místního spolku a přizvání seniorů z okolních měst. Navázání kontaktů je zde také důležitým tématem. Termín realizace v průběhu září. Bude připraveno 10 soutěžních disciplín, ve kterých budou senioři soutěžit.

Fotky

 

 

 

Obec přátelská seniorům 2021

I když nemohla probíhat standardní činnost v Domě dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová ve školním roce 2020/2021, pustili jsme se do přípravy několika projektových žádostí. Jednou z nich je

Obec přátelská seniorům. Na žádost Města Česká Třebová a ve spolupráci s ním jsme zpracovali žádost o neinvestiční dotaci na podporu seniorů v soutěži „Obec přátelská seniorům“, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Získali jsme krásné třetí místo, které nám zajistilo podporu 320 000 Kč. Částka bude použita na podporu Univerzity třetího věku, olympiádu seniorů, spolupráci s Domovem pro seniory a další aktivity.

Univerzita třetího věku probíhá již od roku 2016. Jedná se o nabídku volnočasových témat pro seniory – začali jsme nabídkou sedmi kurzů a měli jsme 50  účastníků. Nyní nabízíme 18 kurzů a účastníků máme 180. Do budoucna budeme usilovat o získání prostor, kam by se aktivity pro UTV přemístily. Nyní se scházejí v budově DDM, Kulturním centru a budově Domu s pečovatelskou službou. Důvodem realizace tohoto projektu je smysluplné naplnění volného času seniorů a zároveň jejich vzdělávání v oblastech, kde své vzdělání potřebují rozšířit. V průběhu prázdninových měsíců dochází k vytvoření nabídky, realizace pak začíná v měsíci říjnu. Kurzy jsou ukončeny v dubnu. Na závěr účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

V rámci vánočního období z kurzů malby, kresby a další rukodělných kurzů bude uspořádána výstava pro širokou veřejnost, kde budou prezentovány výroby účastníků.

Přednášky pro seniory zaměřené na bezpečnost, zdravý životní styl, s cestopisnou tematikou – doplnění pro ty, kteří nechtějí navštěvovat UTV v pravidelné činnosti. Důvodem realizace je dát možnost se vzdělávat i těm seniorům, kteří z jakýchkoli důvodů nemohou navštěvovat pravidelnou nabídku zájmové činnosti. Tyto přednášky budou propagovány formou letáků a za spolupráce místního svazu důchodců.

Chceme propojit DDM a Domov pro seniory formou pravidelných vystoupení pro seniory, účast jednotlivých výtvarných a keramických kroužků se zapojením seniorů. Snad jen doplnění, že nabízenými aktivitami dojde k rozptýlení mnohdy jednotvárného života seniorů. V podzimním období uspořádání pěveckého, hudebního a tanečního vystoupení v Domově pro seniory na cca 45 minut. Zúčastněné kroužky – flétna, klávesy, divadelní kroužek, taneční kroužek. Na závěr předání drobných dárečků od dětí z výtvarných kroužků. Dále návštěva keramického kroužku a kroužku Arte v Domově pro seniory – práce seniorů společně s dětmi na zadaném tématu. Výrobky pak seniorům zůstanou.

Olympiáda seniorů – sportovní aktivity s ohledem na věkovou skupinu koncipovanou do soutěžních disciplín a rozdělení do kategorií s ohledem na věk a pohlaví. Místní svaz seniorů již s touto aktivitou má zkušenosti v rámci měst Pardubického kraje. Důvodem realizace olympiády je dát možnost organizace i místního spolku a přizvání seniorů z okolních měst. Navázání kontaktů je zde také důležitým tématem. Termín realizace v průběhu září. Bude připraveno 5 - 10 soutěžních disciplín, ve kterých budou senioři soutěžit.

 

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 paní ministryně Jana Maláčová ocenila v Lichtenštejnském paláci v Praze obce, které se umístily v soutěži Obec přátelská seniorům 2021. Město Česká Třebová podávalo žádost ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová a v kategorii od 12 001 do 25 000 obyvatel získalo krásné 3. místo s částkou 320 000 Kč.

 

 

Fotky