Responsive image

O nás


Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová, Sadová 1385 byl zřízen za účelem poskytování výchovy dětí a mládeže ve volném čase, je součástí výchovně vzdělávaní soustavy.

Předmětem činnosti je pravidelná zájmová činnost, příležitostná zájmová činnost, prázdninová činnost, soutěže a přehlídky, individuální práce a spontánní aktivity v oblasti turistiky, tělovýchovy, estetiky, společenských a přírodních věd.

 

Celoroční činnost DDM Kamarád

ZÁJMOVÉ KROUŽKY, KURZY, KLUBY
AKCE
 • Den dětí
 • Advent
 • Mikuláš
 • Vánoční a velikonoční tvorba
 • Karneval
 • Akce na klíč
VÝLETY ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST
 • jednodenní - turistická, poznávací, za kulturou
 • vícedenní pobytové výlety
SOUTĚŽE  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I PRO VEŘEJNOST
 • např. Zdravá pětka, Eduard
VYSTOUPENÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
 • sportovních
 • hudebních
 • tanečních
 • divadelních
VÝSTAVY
 • výtvarných kroužků, velikonoční a vánoční výstava, výstava UTV
PRÁZDNINOVÉ AKCE
 • letní příměstské tábory
OSTATNÍ
 • soutěže vyhlašované MŠMT - Zeměpisná olympiáda a Středoškolská odborná činnost
 • Projekt Prevence kriminality
 • Univerzita třetího věku

 

DDM Kamarád Česká Třebová