Aktuality

Elektronické přihlašování

2020-08-30

Vážení rodiče, děti a další zájemci,

pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn nový administrátorský systém. Při přihlášení je třeba provést jednoduchou registraci. Systém vás navede, jak při přihlášení postupovat. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Na ddmkamarad.eu, záložka Kontakty, jsou telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou.

V novém školním roce 2020/2021 probíhá přihlašování do zájmových útvarů a kurzů elektronickou formou na nových webových stránkách ddmkamarad.eu. 

Přihlašování bude spuštěno od 1. 8. 2020. 

Prosíme, vyplňujte pečlivě všechny uvedené údaje včetně velmi důležitých kontaktů na Vás, e-mailových adres, telefonů a rodných čísel. Vaše údaje podléhají přísnému utajení a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

U větší části kroužků je již kompletně připravený rozvrh pro školní rok 2020/2021, další budeme průběžně upřesňovat. V druhé polovině září bude rozvrh kompletní. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben DDM.  Po registraci a výběrů kroužků a kurzů musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy informaci spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem. 

Přihlášku je potřeba si stáhnout z Vašeho účtu, kde jste se registrovali, je zapotřebí ji vytisknout, podepsat. Přihlášku nám doneste do DDM Kamarád nebo ji vhoďte do naší schránky v budově DDM Kamarád, Sadová 1385, Česká Třebová

Prosíme o jejich doručení do kanceláře DDM Kamarád, jinak budou ze systému odstraněny a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři DDM Kamarád nejpozději do 9. října 2020. Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 5. do 9. října 2020 (pokud nebude uvedeno jinak). Sledujte termíny zahajovacích schůzek. Zveřejněno v druhé polovině září na webu DDM Kamarád

 

Přihlásit do kroužku se musíte, i když jste chodili již v loňském roce!

Přihlásit se můžete pouze touto cestou – tedy elektronicky na webu ddmkamarad.eu

Pokud se nemůžete přihlásit sami, přijďte do DDM Kamarád – během úředních hodin a pracovníci Vám s vyplněním pomohou.