Aktuality

Pomoc s výukou

2020-11-09

Vážení rodiče,

potřebuje vaše dítě pomoci s vysvětlením běžného učiva ve škole? Nebo procvičit problematické učivo, zopakovat témata, ověřit správné pochopení? 
Díky spolupráci DDM a SVČ v celé republice vznikl projekt Klub anonymních záškoláků (KAZ).
Po přihlášení na webových stránkách https://mitkamjit.cz/KAZ vyplní žák (či jeho rodiče) pouze jméno, kontaktní e-mail a učivo, s nímž chce pomoci. V následujících dnech se ho ujme některý z pedagogů (s příslušnou odbornou kvalifikací) a prostřednictvím mailu domluví on-line setkání (Skype, WhatsApp, Google Meet) dle technickým možností žáka.
Věříme, že tato neformální vzdělávací aktivita přispěje k úspěšnému zvládnutí povinného školního učiva.
 
Přejeme klidné dny a věříme v brzké setkání dětí v zájmových kroužcích.