Aktuality

Matice PES pro školství

2020-11-17

Ministerstvo školství zveřejnilo matici PES pro školství. Najdete na tomto odkazu Matice PES pro školství – je zvýrazněno žlutě 

5. stupeň -  činnost je zakázána

4. stupeň (červený) nám umožní výuku jeden na jednoho. Tzn. že budou fungovat individuální výuky – flétna, keyboard, žesťové nástroje.

3. stupeň (oranžový) – může být maximálně 10 osob ve skupině. Otevřou se kroužky, kde to počet dětí umožňuje – tzn. 9 + 1 pedagog

2. a 1. stupeň (žlutý a zelený) – bez omezení

Budeme vás informovat, jakmile obdržíme termín změny z ministerstva školství nebo zdravotnictví.

Ve všech vnitřních prostorách se musí nosit roušky. Nošení roušek je komplikované u některých kroužků (zejména tanec, zpěv, hra na dechový nástroj) - rouška být nemusí.

Nadále bude platit omezení vstupu cizím osobám kromě dětí, žáků, studentů a ostatních, kteří navštěvují zájmovou činnost.

Jakmile začnou činnost všechny kroužky, vrátíme plošně úplatu za neodučené měsíce.