Aktuality

Postupné rozvolňování

2020-11-20

Od 25. 11. 2020 dle informací z MŠMT můžeme zahájit individuální výuku - ZK Flétna, ZK Keyboard a ZK Žesťové nástroje.

U ostatních kroužků je činnost nadále zakázána.

Na straně 3 (žlutě zvýrazněno) materiálu z MŠMT si můžete přečíst informace ke střediskům volného času (DDM) Informace z MŠMT

Přikládáme odkaz na tabulku se seznamem kroužků a uvedením pomůcek, které si děti mají přinést - budeme postupně aktualizovat Přehled kroužků - 1. etapa rozvolnění. Jakmile se dozvíme další postup, včas informaci zveřejníme.