Aktuality

Postupné rozvolňování

2021-05-17

Dle přílohy č. 3 usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. 5. 2021 obnovena prezenční výuka v DDM následovně:

1. v počtu nejvýše 10 osob ve skupině ve vnitřních i vnějších prostorech (není povinnost testování).

Týká se následujících ZK:

2. v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech  (na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy), tito účastníci se musí podrobit testování nebo jiné obdobné povinnosti

Týká se následujících ZK:

Informace, jakým způsoben doložíte splněnou povinnost testování je uvedeno v bodu 10 Mimořádného opatření.

Od 24. 5. 2021 je změna lhůty pro uznávání o prodělání onemocnění covid 19 Mimořádné opatření MZ

Pokud je dítě testováno ve škole, můžete využít formulář čestného prohlášení.

Informace z MŠMT