Aktuality

Přihlašování do zájmových kroužků

2021-08-23

Od 1. 8. 2021 je spuštěno přihlašování do zájmových kroužků DDM Kamarád. Přihlašování probíhá pouze elektornicky na www.ddmkamarad.eu.

Po provedení registrace (pokud již máte z předchozího roku, pokužijete zadané údaje), je možné vyplnit přihlášku. Následně je nutné přihlášku vytisknout, podpesat a doručit do DDM (stačí hodit do schránky). 

Upozorňujeme, že kancelář je stále přemístěna v Klubu Rébus (Matyášova ulice 983) z důvodu probíhající rekonstrukce v budově DDM Kamarád.

Zahájení činnosti proběhne v týdnu od 4. 10. 2021 (některé kroužky v ZŠ Dlouhá Třebová a v ZŠ Ústecká budou zahajovat již v týdnu od 13. 9. 2021 - vše je uvedeno v popisu kroužku).

Úplata za kroužek musí být provedena nejpozději do 8. 10. 2021.

Pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací v budově DDM Kamarád, budete včas informováni o pozdějším zahájení.

Těšíme se na všechny naše příznivce!